Στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS +, Κεντρική Δράση 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών και Στρατηγικές Συμπράξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση υλοποιείται από το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος το έργο «MULTITRACES : Διεπιστημονική εκπαίδευση στην κυκλική οικονομία και έξυπνη αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών προτύπων για τις αγροτικές περιοχές». Στο έργο συμμετέχουν από το προσωπικό του Τμήματος η καθηγήτρια κ. Βασιλική Καζάνα (επιστημονικά υπεύθυνη έργου), ο κ. Αντώνιος Παπαδόπουλος, καθηγητής, ο κ. Δημήτριος Ράπτης, επίκουρος καθηγητής και ο κ. Τύχων Παράσογλου, μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος. Στο εταιρικό σχήμα του έργου MULTITRACES πλην του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος συμμετέχουν το Πολυτεχνείο του Τορίνο της Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο Bacau της Ρουμανίας, το Πανεπιστήμιο Alicante της Ισπανίας, η εταιρεία AGRINDUSTRIA TECCO SRL από την Ιταλία, η εταιρεία ROMAGRIA SRL από την Ρουμανία, η εταιρεία COMUNIDAD DE REGANTES DE PLIEGO από την Ισπανία και ο όμιλος ALFAWOOD από την Ελλάδα με την μονάδα του στο Κ. Νευροκόπι Δράμας. Το έργο επιδιώκει να βελτιώσει την σύνδεση των Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων σχετικά με την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων των φοιτητών σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές με απώτερο στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων απασχόλησης του νέου δυναμικού σε αγροτικές περιοχές μέσω επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας.
Στα πλαίσια του έργου MULTITRACES 80 φοιτητές από τις συμμετέχουσες χώρες εκπαιδεύονται από κοινού διαδικτυακά αλλά και με πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο έργο σε θέματα σχετικά με μεθόδους και εργαλεία κυκλικής οικονομίας, έξυπνη αξιοποίηση των φυσικών πόρων των αγροτικών περιοχών, αξιοποίηση υποπροϊόντων και μείωση αποβλήτων, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες διοίκησης επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Ακόμη στα πλαίσια του έργου πραγματοποιείται έρευνα σε επιχειρήσεις αγροτικών περιοχών σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για επιτυχημένη επιχειρηματική σταδιοδρομία στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, ενώ συλλέγονται και δεδομένα εθνικών και διεθνών μελετών περιπτώσεων κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις αγροτικών περιοχών.
Πληροφορίες για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του έργου http://multitraces.ub.ro/  και στο Facebook, https://www.facebook.com/multitraces2019/ .