Πρόσκληση σε Εξετάσεις

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος προσκαλεί τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος σε εξετάσεις οι οποίες, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023.  

 

Προγράμματα Εξεταστικής - Περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022-2023

Πρόγραμμα Εξεταστικής - ΠΣ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

Πρόγραμμα Εξεταστικής - ΠΣ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Ένταξης)

Πρόγραμμα Εξεταστικής - ΠΣ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Εξεταστικής - ΠΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου  

 

 Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το πρόγραμμα για νέες ενημερώσεις. 
Συμβουλεύεστε τις online εκδόσεις του προγράμματος προκειμένου να έχετε πάντα την τελευταία έκδοση του προγράμματος εξεταστικής

(Updated 28/12/2022 time: 15:01)