Προγράμματα Εξεταστικής - Περίοδος Σεπτεμβρίου 2022

Πρόγραμμα Εξεταστικής - ΠΣ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

Πρόγραμμα Εξεταστικής - ΠΣ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Ένταξης)

Πρόγραμμα Εξεταστικής - ΠΣ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Εξεταστικής - ΠΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου  (Updated 21/7/2022)

 

 Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το πρόγραμμα για νέες ενημερώσεις. 
Συμβουλεύεστε τις online εκδόσεις του προγράμματος προκειμένου να έχετε πάντα την τελευταία έκδοση του προγράμματος εξεταστικής

(Updated 19.07.2022 time: 14:36)

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/31.05.2022 (ΦΕΚ  2676 Β') η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των ΑΕΙ/Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψηφίους, μέλη ΔΕΠ, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό).