Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος σας συγχαίρει για την επιτυχία σας

και σας εύχεται καλές σπουδές

 

Η παρούσα σελίδα έχει σκοπό να ενημερώνει τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες για τη διαδικασία των εγγραφών καθώς και να παρέχει έγκυρες και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, τις παροχές της φοιτητικής μέριμνας, τις υπηρεσίες και παροχές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) κ.α.
Η σελίδα θα ενημερώνεται τακτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023


     

 Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Βήμα 1ο

Ηλεκτρονικές Εγγραφές (1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022)

Η ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής εγγραφής του ΥΠΕΘ στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr. Για την είσοδό τους  στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες/ούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022, εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας (password), τον ίδιο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. 
Μέσα από την ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε άλλο Τμήμα ή Σχολή, δύνανται να αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στη νέα Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.
Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2022, εισάγονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και ως κωδικό ασφαλείας αυτόν που ήδη έχουν διαμορφώσει για την πρόσβαση στο Μηχανογραφικό Δελτίο σοβαρών Παθήσεων.

 Βήμα 2ο

Ολοκλήρωση Εγγραφής - Αποστολή δικαιολογητικών

Σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά τη λήξη των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλουν δια ζώσης ή να αποστείλουν, τα απαιτούμενα για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, δικαιολογητικά (η διαδικασία και τα δικαιολογητικά θα περιγραφούν λεπτομερώς στη σχετική ανακοίνωση).

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

31.08.2022 Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων (Πανελληνίων, Υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, Επιτυχόντων Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης) στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022)

 

 

Αλλοδαποί - Αλλογενείς

07.09.2022 Κύρωση πινάκων και ημερομηνίες εγγραφής εισαγομένων στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023

07.09.2022 Εγκύκλιος εγγραφών της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 - Δικαιολογητικά

19.09.2022 Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών/τριών 2022-2023  (Νew) 

 

 Διακριθέντες Αθλητές

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Επιτυχόντες/ούσες με την κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις

Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών/τριών με την κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις 2022-2023  (Νew)

 

Αλλοδαποί - Αλλογενείς και Ομογενείς Υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους

30.09.2022 Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 


Χρήσιμες Πληροφορίες

 

Πρόσβαση στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος βρίσκεται στο 1ο χλμ. Δράμας - Μικροχωρίου. Στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτίριο με συνολική επιφάνεια 6.300 m2. Η μετάβαση στο Τμήμα, από την πόλη της Δράμας, μπορεί να γίνει τόσο με τη χρήση αστικής συγκοινωνίας που είναι αρκετά συχνή όσο και με ταξί δεδομένης της μικρής απόστασης από το κέντρο της πόλης.
Για τα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας Δράμας (Γραμμή: Εργαστικές κατοικίες Αγ. Σάββα) μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο http://astikokteldramas.gr

 

Ώρες Εξυπηρέτησης Φοιτητών/τριών και κοινού από τη Γραμματεία του Τμήματος

 Οι ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών και του κοινού είναι καθημερινά, από ώρα 11:00 έως 13:00.  Σε περίπτωση προσέλευσης στη Γραμματεία του Τμήματος, θα πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες ασφάλειας (αποστάσεις, μάσκες κ.λπ.) για την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου Covid-19.

 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο αφορά στην έναρξη και λήξη της περιόδου διδασκαλίας ανά εξάμηνο καθώς και της κάθε εξεταστικής περιόδου, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κατανέμεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά (ΥΠΟ) και μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ). Επίσης περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως Πρακτική Άσκηση Φοιτητών καθώς και Πτυχιακή Εργασία.

 

Οδηγός Επιβίωσης 

Ο Οδηγός Επιβίωσης είναι ένα απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για την ακριβέστερη και πληρέστερη ενημέρωση κάθε φοιτητή/τριας σε θέματα που αφορούν το Τμήμα, τις σπουδές που παρέχει, τις διοικητικές διαδικασίες με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωποι. Περιλαμβάνει πληροφορίες, διευκρινίσεις, εξοικειώνει με όρους και έννοιες άγνωστες μέχρι τώρα, δίνει οδηγίες και απαντήσεις σε ερωτήσεις που ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν στην ευχερέστερη πλοήγηση σας στο ταξίδι των σπουδών σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.  

Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για κάθε φοιτητή/τρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που εκδίδεται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Στον Οδηγό Σπουδών περιγράφονται με ακρίβεια η δομή η  οργάνωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, τα διδασκόμενα μαθήματα και η κατηγοριοποίηση τους, οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου και χρήσιμες πληροφορίες για το Τμήμα και τις προπτυχιακές σπουδές.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 (Ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί προσεχώς)

 Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου αναρτάται στην ιστοσελίδα από τη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου ώστε οι φοιτητές/τριες να γνωρίζουν το ακριβές πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και να καταρτούν το δικό τους εξατομικευμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 

 

Εγγραφή στα μαθήματα του Α΄Εξαμήνου

 Η δήλωση μαθημάτων του Α' Εξαμήνου φοίτησης γίνεται αυτόματα από τη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Από το Β' εξάμηνο φοίτησης και εφεξής οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ενός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία ορίζεται με ανακοίνωση της Γραμματείας στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Μετεγγραφές

Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται με αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/τριας μέσω της ειδικής εφαρμογή μετεγγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr σε ημερομηνίες που ορίζονται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, με αντίστοιχη εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την εισαγωγή τους στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα οι ενδιαφερόμενοι/ες χρησιμοποιούν  το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματός εισαγωγής τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.
Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής ανακοινώνονται μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Πληροφόρηση για τις σπουδές στο Τμήμα

Πληροφορίες για τις σπουδές στο Τμήμα μπορούν να παρέχουν τόσο η Γραμματεία του Τμήματος, όσο και οι σύμβουλοι σπουδών, καθηγητές/τριες,  που ορίζονται από το Τμήμα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος για την υποστήριξη σπουδών των φοιτητών/τριών του Τμήματος. 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες για φοιτητές/τριες

Για τη διευκόλυνση των φοιτητών/τριών του Τμήματος, έχουν τυποποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, οδηγίες για κάθε διοικητική διαδικασία του Τμήματος. Το " how to...."   για κάθε φοιτητική ανάγκη. 

 

Αναβολή Στράτευσης

Οι φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δικαιούνται αναβολής στράτευσης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους η οποία διαρκεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του εικοστού όγδοου (28ου) έτους της ηλικίας τους.
Προκειμένου για την κατάθεση αιτήματος για χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση το οποίο να έχει εκδοθεί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 
Η κατάθεση του αιτήματος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών taxisnet, πατώντας εδώ. Εναλλακτικά, η υποβολή του αιτήματος και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή ή με email προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ.

 

Παροχές Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

Σίτιση - Στέγαση

Για σίτιση και στέγαση, ο παραπάνω σύνδεσμος σας μεταφέρει στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας. Η φοιτητική λέσχη στο Νομό Δράμας εδρεύει στην οδό Μακεδονίας 24 (κοντά στο Διοικητήριο Δράμας). Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος και μέχρι την έκδοση της φοιτητικής τους κάρτας μποούν να προμηθεύονται φαγητό από τη φοιτητική λέσχη με ένα μικρό χρηματικό αντίτιμο. 

 

Υπηρεσίες Υγείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4452/15-02-2017 (Α’ 17), άρθρο 31, παρ. 3 «οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83)» μόνο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

 

 

Υπηρεσίες του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

Ιδρυματικός Λογαριασμός

Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός είναι απαραίτητος για την πρόσβαση κάθε φοιτητή/τριας στις ηλεκτρονικής υπηρεσίες που παρέχονται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) (ακαδημαϊκή ταυτότητα/πάσο, συγγράμματα, ηλεκτρονική Γραμματεία) και χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Αποτελείται από το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), τα οποία είναι κοινά για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απαιτούν ταυτοποίηση μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού όπως η υπηρεσία έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας (Πάσο), το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης συγγραμμάτων (Εύδοξος), η πλατφόρμα μετεγγραφών, η ηλεκτρονική Γραμματεία, το ασύρματο δίκτυο, η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eclass κλπ.

 

Ενεργοποίηση ιδρυματικού λογαριασμού – URegister 

 Ο Ιδρυματικός λογαριασμός που αποστέλλεται μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος από τη Γραμματεία του Τμήματος, ενεργοποιείται μέσα από το περιβάλλον URegister. 

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα / Πάσο

Οι φοιτητές/τριες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας έχουν το δικαίωμα έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσο, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης τους σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό πληροφοριακό σύστημα. H αίτηση για χορήγηση ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσο στον παραπάνω σύνδεσμο υποβάλλεται μετά την παραλαβή των ηλεκτρονικών κωδικών (ιδρυματικού λογαριασμού) από τη Γραμματεία του Τμήματος. H αποστολή των ηλεκτρονικών κωδικών ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής των φοιτητών/τριών στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. 

 

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

Η ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της επικράτειας καθώς και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).
Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει δήλωση συγγραμμάτων ένας/μία φοιτητής/τρια απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (ιδρυματικός λογαριασμός) που χορηγούνται από το οικείο Τμήμα μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει.

 

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (Ε-class)

Η πλατφόρμα eClass ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. H είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού του/της φοιτητή/τριας.

 

Ηλεκτρονική Γραμματεία (e-Γραμματεία)

Οι φοιτητές/τριες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-Γραμματεία) έχουν πρόσβαση στα μαθήματα τις δηλώσεις και στις βαθμολογίες τους. Είναι σε θέση να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις μαθημάτων και να ανακτούν τον κωδικό πρόσβασής τους σε περίπτωση απώλειας. Η είσοδος απαιτεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού του/της φοιτητή/τριας που χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του/της στο Τμήμα.

 

Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Φοιτητική Κινητικότητα Erasmus)

Στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να συμμετέχουν για Σπουδές ή/και Πρακτική Άσκηση όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, αλλά και πρόσφατοι απόφοιτοι του Ιδρύματος. Η μετακίνηση γίνεται προς κάποιο Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο το Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας έχει συνάψει σχετική διμερή συμφωνία και γίνεται είτε για να παρακολούθηση μέρους του προγράμματος σπουδών στο εν λόγω Ίδρυμα, είτε για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης του φοιτητή σε επιχείρηση που εδρεύει στο εξωτερικό.

 

Δομές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με κωδικό MIS 5000387, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών είναι υποχρεωτική για το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος όσο και εκτός Προγράμματος με τη συνδρομή των φορέων υποδοχής.

 

Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

Αντικείμενο της ΔΑΣΤΑ είναι ο συντονισμός των συγκεκριμένων δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στην ενημέρωση και σύνδεση τόσο των προπτυχιακών φοιτητών, μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, όσο και των αποφοίτων, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, με την αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης. Επίσης, οι φοιτητές/τριες και οι απόφοιτοί/τες μας, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν μέσω της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, καθίστανται ικανοί να προγραμματίσουν τη δική τους επιχείρηση ή να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

 

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης φοιτητών λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας, προετοιμάζοντας και ενημερώνοντας φοιτητές και απόφοιτους για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, εντοπίζοντας μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης.

 

Έδρα Unesco Con-E-Ect

 Ο θεσμός των Εδρών καθιερώθηκε από τον Οργανισμό της UNESCO, πριν από 24 χρόνια, με στόχο την προώθηση της έρευνας, την υλοποίηση και διάχυση καινοτόμων δράσεων, την οικοδόμηση πανεπιστημιακών δικτύων και την ενθάρρυνση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας στην Ανώτατη εκπαίδευση. Η Έδρα UNESCO, Con-E-Ect «Προστασία και διατήρηση σε Παρόχθια και Δελταϊκά Οικοσυστήματα και ανάπτυξη του Οικοτουρισμού» εδρεύει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας. Σκοπός της Έδρας είναι να δημιουργηθεί ένα διεθνές πλαίσιο κοινής στρατηγικής για την προστασία και την διατήρηση των παρόχθιων και δελταϊκών οικοσυστημάτων όπως και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε αυτά, σε παγκόσμιο επίπεδο.