Το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος εδρεύει στη Δράμα και ανήκει στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Το Τμήμα είναι ένα από τα πιο δυναμικά και παραγωγικά σε έργο τμήματα του Ιδρύματος με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστηριακό-ερευνητικό εξοπλισμό, στεγάζεται σε νέο ιδιόκτητο κτίριο καθαρού εμβαδού 4.500 τ.μ και βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις. Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του (ΔΕΠ) έχουν διακριθεί σε διεθνές επίπεδο και σε πρωτοποριακές τεχνολογικές δραστηριότητες.

Η εκπαίδευση που παρέχει το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, όπως αυτή αναδύεται μέσα από το καινοτόμο και δυναμικό πρόγραμμα σπουδών, είναι από τις καλύτερες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς παρέχει όχι μόνο μία πολυεπίπεδη γνώση σε μια πληθώρα γνωστικών αντικειμένων αλλά, και αυτό είναι το σημαντικό, επικαιροποιημένες γνώσεις σε πεδία που θα αποτελέσουν τις αυριανές προκλήσεις και ανάγκες για τον δασολόγο. Έτσι, στο Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, σχεδιάσαμε και δομήσαμε ένα πρόγραμμα σπουδών που συμπεριλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις της Δασικής Επιστήμης (breakthrough technologies) και δομείται πάνω στον συνδυασμό των γνωστικών πεδίων: (ι) Οικολογίας & Διατήρησης Βιοποικιλότητας, (ιι) Διαχείρισης, Προστασίας Φυσικών Πόρων & Κλιματικής Αλλαγής και (ιιι) Αρχιτεκτονικής & Αποκατάστασης Τοπίου. Το Τμήμα εστιάζει ως εκ τούτου τα ενδιαφέροντά του στην αειφορική ανάπτυξη και πολλαπλής χρήσης διαχείριση των δασικών πόρων και του ορεινού χώρου, τη μελέτη ειδών πανίδας και χλωρίδας, οικοσυστημάτων και του γενικότερου φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη της φύσης και των φυσικών διεργασιών για την παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών στις ανθρώπινες κοινωνίες, τη διατήρηση, ανάδειξη και διαμόρφωση του αστικού και περιαστικού τοπίου με βάση προσδιορισμένα κοινωνικά, οικονομικά και αναπτυξιακά πρότυπα αλλά και την αντιμετώπιση υδρολογικών και μετεωρολογικών καταστροφών με ταυτόχρονη προστασία από έντονα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Στο Τμήμα μας λειτουργούν με επιτυχία τέσσερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: (ι) Άνθρωπος και Νερό, (ιι) Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου, Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, (ιιι) Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών, Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία και (iv) Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντική Αλλαγή (Π.Μ.Σ. ερευνητικού χαρακτήρα με έναρξη το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21). Επίσης από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του ένα νέο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ.

Επίσης, έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά, να φιλοξενούμε την έδρα UNESCO Con-E-ECT «Προστασία και Διατήρηση σε Παρόχθια και Δελταϊκά Οικοσυστήματα και Ανάπτυξη του Οικοτουρισμού», η οποία είναι η πρώτη του είδους της παγκοσμίως. Σκοπός της είναι να δημιουργηθεί ένα διεθνές πλαίσιο κοινής στρατηγικής για την προστασία και την διατήρηση των παρόχθιων και δελταϊκών οικοσυστημάτων όπως και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε αυτά.

Εν κατακλείδι, το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχοντας φτάσει σήμερα σε μια πορεία ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης, προσκαλεί όλους του νέους που ενδιαφέρονται και αγωνιούν για το προσωπικό αλλά και συλλογικό μέλλον να επιλέξουν το Τμήμα μας. Ένα Τμήμα δυναμικό, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, που μπορεί να δώσει πολλές ευκαιρίες και προοπτικές σε νέους και νέες να σπουδάσουν στη Δράμα, μια καταπράσινη πανέμορφη επαρχιακή πόλη, φιλική και οικονομική, μέσα σ’ ένα ιδανικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, με πεντακάθαρους χώρους. Και το κυριότερο: με σπουδές πάνω σ’ ένα ελκυστικό, μοντέρνο και πράσινο γνωστικό αντικείμενο, το πολύτιμο Περιβάλλον μας, το υπέροχο Δάσος και το πανέμορφο Τοπίο.


Σύγκρινε λοιπόν, αποφάσισε και επέλεξε το τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος στη Δράμα. Σε περιμένουμε …….

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αντώνιος Παπαδόπουλος

 

‘‘For every man the world is as fresh as it was at the first day, and as full of untold novelties for him who has the eyes to see them’’ - Thomas Huxley