Παρακαλούμε δείτε την Προκήρυξη Πλήρωσης 14 Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 στο ΠΜΣ «Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντική Αλλαγή» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  του Δι.Πα.Ε.

- Προκήρυξη ΠΜΣ «Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντική Αλλαγή» 

- Κανονισμός ΠΜΣ «Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντική Αλλαγή» 

 

Αίτηση Υποψηφιότητας    Αποτέλεσμα εικόνας για word icon