Την Τρίτη 16/4 το μάθημα Δασική Οικολογία του 4ου εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης του Καθηγητή. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/5.