Ανακοινώνεται ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εκδίδουν τίτλους σπουδών (πτυχία) α, β, και γ’ κύκλου σπουδών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενο μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική Διεύθυνση  

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/ediplomata

  • με τους προσωπικούς τους  κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, και
  • τον ΑΜΚΑ τους

Το πτυχίο που θα εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορεί:

  •     είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά
  •     είτε να το εκτυπωθεί και να το κατατεθεί ως έγχαρτο